تبلیغات
آبی لاجوردی - راز طول عمر حضرت مهدی(عج)
آبی لاجوردی
طول عمر امام مهدی (عج) یکی از ویژگی های اصلی آن حضرت است که پیامبر(ص) و امامان(ع) آن را باز گفته و سالها پیش از تولد آن امام بزرگ مطرح بوده است.


1- طول عمر و تعالیم دینی

کتاب آسمانی قرآن که وحی و سخن حق است و ساحت تعلیم آن از گزاف گویی و اندیشه های باطل و پوچ منزه می باشد، به مسئله دراز عمری اشاره می کند و آن را در امتهای پیشین روندی طبیعی می داند و از نهاد انسان که خواهان عمر دراز است، خبر می دهد.

و نوید بخش زندگی جاودان پس از مرگ می باشد که بسته به اعمال انسان در این دنیا، می تواند سراسر عذاب و درد و یا آکنده از نعمت و لذت باشد. قرآن، درازی عمر و یا عمر اندک را وابسته به خواست و اراده  خدا می داند و آن را امری بس آسان می شناسد و نمونه های آشکاری از آن را بازگویی می کند.

(( هیچ کسی به دراز عمری نمی رسد و از عمر کسی کم نمی شود، مگر اینکه در کتاب- لوح محفوظ- ثبت می باشد، و این کار بر خدا بسی آسان است )) و در تفسیر مجمع می خوانیم (( عمر طولانی به کسی دادن و کاستن از عمر شخصی برای خدا آسان است و دشوار و محال نیست.

• الف) عمر جاودان : افزودن بر طول عمر. قرآن عمر جاودان را برای برخی از موجودات و کسان مطرح می کند که گاه به پیش از آفرینش آدم(ع) مربوط می شود و تا قیامت ادامه می یابد. مانند: حضرت عیسی(ع)، حضرت
خضر(ع) و اصحاب کهف.

• ب) عمر طولانی : نمونه¬هایی از کسانی که سالیان دراز زیسته¬اند، در قرآن یاد شده است. مانند:
ارمیا( عزیز )، نوح (ع)، الیاس(ع) و ادریس(ع)

2- طول عمر در تاریخ

در کتاب راز طول عمر حضرت مهدی اثر سید هادی حسینی از کسانی نام برده شده است که بین 500 تا 3600 سال عمر کرده¬اند. بنابر آنچه در تاریخ زندگی آدمی آمده است، کسان زیادی طول عمر 500 سال و بیشتر داشته اند.

شیخ مفید نیز در کتاب الغیبه از کسانی نام می برد که طول عمر طولانی داشته اند. سلمان فارسی حضرت عیسی(ع) را دید و تا پس از پیامبر اکرم(ص) زنده ماند. عمر او به حدود 700 سال می رسد. فوژن دوگلاس 125 سال، سوفکل 130 سال، آشناگر 147 سال، توماس بار 152 سال، ژوزناف سورنگتن 165 سال، شیرعلی مسلم اُف 168 سال، سیدعلی ساکن روستای سده ی اصفهان 189 سال، نمونه هایی از دراز عمران هستند.

3- امکان عقلی و علمی و عملی طول عمر

طول عمر به گونه ای که اگر از قرنها فراتر رود و به هزاره ها برسد، از دیدگاه های گوناگون امری شدنی و ممکن است:

• الف) امکان عقلی: مقصود از این امکان، محال نبودن عمر طولانی از نظر عقل است. دراز عمری با تناقصی همراه نمی باشد و مانعی برای تحقق آن وجود ندارد. زیرا در مفهوم زندگی، مرگ زود رس نهفته نیست.

• ب) امکان علمی: امکان علمی بدین معناست که از نظر علم پدیده ای نفی نشود، هر چند با دانش کنونی دسترسی به آن عملی نباشد. نظریه های علمی، امکان زیست دراز مدت را برای انسان محال نمی داند و نیز تلاشهای علمی فراوانی برای تأخیر فرایند پیری و چگونگی وقوع آن و عوامل و پیامدها در این زمینه، در حال انجام است.

چند نمونه از این بررسی ها در این زمینه شایان توجه است:

• الف. برخی از محققان می گویند ژنهایی کشف کرده اند که عامل جاودانگی سلولها است.

• ب. پژوهشگران با آزمایشهایی به روشی از ژن درمانی دست یافته اند که از تحلیل رفتن ماهیچه های بدن در اثر پیری پیشگیری می کند.

• ج. تا کنون تصور می شد که نقص در سیستم اعصاب برگشت ناپذیر است و بافتهای عصبی را نمی توان ترمیم کرد. لیکن محققان دریافته اند که سلولهای مغز نیز می توانند خود را بازسازی کنند و این کار پیوسته در طول زندگی یک فرد انجام می گیرد.

• د. همچنین روشن است که مرگ در 90 سالگی و یا 100 سالگی و بیشتر از آن به خاطر کهولت نیست، بلکه به دلایل شخصی چون سکتۀ مغزی، عفونت ریه، عوارض ناشی از شکستگی های استخوان و ... رخ می دهد.

• ی.) امکان عملی :

امکان عملی آن است که پدیده ای افزون بر امکان عقلی و علمی در عمل تحقق یابد.

آیت الله شهید سید محمّد باقر صدر پس از آنکه امکان طول عمر را از جنبه های نظری دانش روز منتفی نمی داند، چنین اظهار نظر می کند: (( بررسی علمی و بحث مسأله ی طول عمر، ... بستگی دارد به نوع تفسیری که عمل فیزیولوژی از پیری و فرسودگی دارد... اگر پیری نتیجه مبارزه جسم با عوامل بیرونی معین، و تأثیر پذیری از آنها باشد.

از جنبه ی نظری امکان دارد که بافتهای تشکیل دهنده ی بدن انسان را از عوامل معین و مؤثر در آن، بر کنار داشت تا زندگی آدمی طولانی شود... از دیدگاه دیگر پیری یک قانون طبیعی است و هر بافت و اندام زنده ای، در درون خود، عامل نیستی حتمی خود را نهفته دارد... ولی نگریستن از این دیدگاه هم مستلزم آن نیست که هیچ گونه انعطافی در این قانون طبیعی راه نیابد...

دانشمندان در آزمایشگاه ها ... مشاهده می کنند که پیری یک پدیده ی فیزیولوژیکی است و ربطی به زمان ندارد. گاهی زود ... و گاه با فاصله زمانی بیشتر آشکار می گردد. تا آن جا که برخی از سالمندان از نرمی و تازگی برخوردارند.

 بعضی از دانشمندان توانسته اند عملاً از انعطاف پذیری این قانون ... بهره گیرند؛ و زندگی پاره ای از حیوانات را از صدها برابر عمر طبیعی آنها بیشتر کنند. اینان با به دست آوردن موفقیتهای چشمگیر، قانون پیری طبیعی را شکسته، از نظر علمی روشن ساخته اند که عقب انداختن پیری یا به فراهم ساختن موقعیتها و عوامل معین، امری است که از نظر علم امکان دارد.

در پرتو آنچه که گفته شد، می توانیم درباره ی عمر حضرت مهدی(ع) به بررسی بنشینیم... دیگر هیچ انگیزه¬ای برای شگفتی¬ها باقی نمی¬ماند، مگر اینکه در دانش امام مهدی(ع) شک کنیم و پیشی گرفتن علم او را بر کاروان دانش بشر بعید شماریم.

4- نظریه های طول عمر

نظریه های گوناگون پیرامون مکانیسم پیری و طول عمر وجود دارد، ولیکن از آن جا که دلایل و عوامل زیادی باعث مرگ و یا طول عمر سالمندان می شود و چگونگی این روند به طور کامل و قطعی شناخته شده نیست. هر یک از این نظریه ها جنبه هایی از موضوع را روشن می سازد. برخی از نظریه های پیری و طول عمر چنین است :

1-نظریه رادیکالی آزاد

2-فرضیۀ نقش واسطه¬ای گلوکز

3-نظریه محدودیت تقسیم سلولی و نقش ژنها

4- گریز ناپذیری پیری، بیماری و مرگ

در انسان، میزان مرگ پس از 85 سالگی کاهش می یابد. در فاصله ی سالهای 1960 تا 1990 میلادی آمریکایی های 65 تا 85 سال 89 درصد افزایش یافتند. این رقم درباره ی افراد بالای 85 سال 232 درصد بود؛ و به طور کلی کاهش مرگ پس از 85 سالگی از سایر گروه های سنی بیشتر می باشد.

 بنابراین سرعت پیری و مرگ به هم ناوابسته اند و ظرفیت فیزیولوژیکی بدن با شتاب کاهش نمی یابد و شواهد حاکی است که از سن 100 سالگی به بعد میزان مرگ به طور شایان توجه کند می گردد و رسیدن به سنین بالاتری را ممکن می سازد؛ و اگر پیری را به عنوان افزایش مرگ تعریف کنیم، بدین معناست که پیرترین جانداران دیگر پیر نمی شوند.

 این بررسی ها که بر اساس مطالعات و یافته های تجربی فراوان به دست آمده است، این پندار را در ذهن تقویت می کند که ممکن است با دستیابی به سن خاص، نوعی فناپذیری رخ می دهد، به این معنا که در کسانی ویژه، رسیدن به سن معین به همراه سایر مسائل طول عمر و جهش ژنی و مکانیسمهایی که چگونگی آنها برای ما ناشناخته است، تولد زیستی پدید آید؛ و سلولها و اندامهای شخص مانند جنینی دوباره بازسازی و نوسازی شوند و بدن قدیمی به تدریج از راه پوست، کلیه ها، روده ها، ششها، حل و دفع گردد که مرتبه های بسیار نازل و تا اندازه ای شبیه به این روند را می تواند در پوست اندازی خزندگان و دیگر حشرات دید. رویش دندانهای شیری در دهان برخی از سالمندان، دورنمایی از این موضوع به دست می دهد.

5- عوامل طول عمر :

طول عمر به عوامل شناخته شده و ناشناخته ی زیادی بستگی دارد که گاه باعث حیرت و سردرگمی انسان می شود. وراثت، محیط، شخصیت، نیروهای روحی و انرژی روانی، نقش رنگها، ذهن و بینش، روابط اجتماعی، دین باوری و اعتقاد به خدا، کار و فعالیت اجتماعی، اثرات دارو، اعتدال در زندگی، راز خوراکیها، نور و اشعه،کُند سازی سیر زمان، لبخند و شادمانی، ازدواج و جمع گرایی، دانش پژوهی و بهداشت طبیعی از عوامل طول عمر شمرده شده اند.

6- امام مهدی(ع) وجودی بی همتا

از آموزشهای اسلامی این چنین برداشت می شود که امام زمان(ع) عصارۀ خلقت، ذخیره ی همه ادیان آسمانی، عالم به همه تعالیم پیامبران خدا، و خردمندترین کس در تاریخ عمر آدمی است. همۀ ویژگی های بایستۀ یک انسان کامل و نمونه را داراست و از هر نوع آلودگی و انحراف به دور است. مصلحی است که نظیر و همتا ندارد.

وجودی اینچنین که خداوند ویژگی هایش را برمی شمارد و پیامبر(ص) از او سخن می گوید و امامان (ع) یکی از پس از دیگری آمدن او را بشارت می دهند، و تشکیل دولت حق و حکومت عدل جهانی را به دست او نوید می دهند و رخدادهای زمان غیبت و حضور او را باز می گویند تا دینداران واقعی به تردید نیفتند و استوار و ثابت قدم باقی بمانند، براستی شخصیتی بی نظیر است و اهداف آرمانی و بزرگ در اندیشه دارد.

و رسالتش بس عظیم است. او باید عمر طولانی داشته باشد تا ظهور و سقوط دولتهای گوناگون و رژیم های سیاسی و مکتب ها و مرام ها و فرهنگها و تمدنهای مختلف را در همۀ نقاط جهان به نظاره نشیند و به همه زمان سیری کند و رنگ هیچ کدام از آنها را نپذیرد. در احادیث آمده است که امام مهدی(ع) عقلها را کامل می گرداند.

پیداست که این زمانی مؤثر است که آدمی دوران کودکی خود را پشت سر گذارد و به بلوغ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی برسد. خدای متعال امام منتظر(ع) را برای اصلاح همۀ گسترۀ گیتی برگزیده است. نجات انسان از امواج هولناکی که حیات او را در برگرفته و در پیچ و خمهای ناشناختۀ این دنیا او را له می سازد، به آن حضرت واگذار شده است.

امام مهدی (ع) آخرین مصلح اجتماعی است. از این رو، باید دوران سیه روزی و بدبختی آدمی بگذرد تا مهدی (ع) نقطه ی پایان روزگار فاجعه و مصیبت باشد و پرتوهای نورانی به هر سو افکند و زمین را آکنده از عدل و داد کند.

امام منتظر (ع) یگانه قهرمانی است که روند تاریخ حیات انسان را تغییر می دهد و آن را بر اساس تمدنی بزرگ و بالنده بنیان می نهد. این تمدن پس از همه ی تمدنهایی است که بر دنیا پدید می آید و جز ظلم و تباهی نیافریده است.

بنابراین عمر طولانی برای امام مهدی(ع) یقینی است ... تا بتواند سامانه ای را پدید آورد و سکاندار اصلاحاتی شود که همۀ جوانب حیات آدمی را در برگیرند./سایت فرهنگی پژوهشی المهدی (عج)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 تیر 1398 12:34 ق.ظ
setupoffize
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:57 ق.ظ
best blog
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:56 ق.ظ
good blog
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 10:56 ق.ظ
nice blog
سه شنبه 29 آبان 1397 04:38 ب.ظ
Awesome Website, Keep Up THe Good Work.
دوشنبه 19 شهریور 1397 04:09 ب.ظ
nice awesome
سه شنبه 15 خرداد 1397 03:06 ب.ظ
купить спортивные резинки
киев
резинки для фитнеса купить одесса
фитнес резинки esonstyle купить
кие
фитнес резинка купить днепропетровск
фитнес резинка киев купитиь
резинкой для фитнеса источник https nasporte
guru trenirovki dlya nog i yagodits s rezinkoj dlya fitne
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 11:02 ق.ظ
Hardwood flooring add a beautiful and pure contact.
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 12:17 ق.ظ
I plan to name the roofing contractor to query this.
شنبه 15 اردیبهشت 1397 10:19 ق.ظ
This process is known as basement waterproofing.
پنجشنبه 30 فروردین 1397 04:35 ب.ظ
On a flat roof, it is comparatively straightforward to
search out leaks.
دوشنبه 27 فروردین 1397 06:20 ب.ظ
You do not have to use a mildew killing product.
سه شنبه 7 فروردین 1397 04:09 ق.ظ
By design, the blockchain is a decentralized know-how.
شنبه 5 اسفند 1396 02:54 ب.ظ
© 2018 SelectQuote Insurance coverage Providers.
جمعه 4 اسفند 1396 08:17 ق.ظ
Tow Truck & Wrecker Towing Service Greenspoint TX.
یکشنبه 22 بهمن 1396 12:12 ق.ظ
Thanks for finally writing about >آبی لاجوردی - راز طول عمر حضرت مهدی(عج) <Loved it!
چهارشنبه 18 بهمن 1396 03:21 ب.ظ
It's awesome to pay a visit this web site and reading the views of all colleagues on the topic of this piece of writing, while I am also keen of getting know-how.
جمعه 22 دی 1396 08:06 ب.ظ
Valuable information. Lucky me I discovered your web site by chance,
and I am shocked why this coincidence didn't came about
earlier! I bookmarked it.
چهارشنبه 20 دی 1396 10:30 ق.ظ
This design is incredible! You certainly know how to keep a
reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
almost...HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and
more than that, how you presented it. Too cool!
جمعه 15 دی 1396 06:02 ق.ظ
This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start
my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job. I really loved
what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
شنبه 11 آذر 1396 02:40 ب.ظ
Really when someone doesn't know afterward its up
to other people that they will assist, so here it takes place.
پنجشنبه 9 آذر 1396 12:11 ق.ظ
I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. Personally, if all
website owners and bloggers made good content as you did, the
web will be much more useful than ever before.
دوشنبه 22 آبان 1396 06:24 ب.ظ
Thanks designed for sharing such a nice thinking, post is
nice, thats why i have read it entirely
یکشنبه 21 آبان 1396 01:02 ق.ظ
I've been surfing online more than three hours nowadays,
but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
It is beautiful price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did,
the internet will likely be a lot more useful than ever before.
شنبه 25 شهریور 1396 10:21 ق.ظ
Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading
it, you may be a great author. I will make certain to bookmark your blog and may come back down the road.

I want to encourage that you continue your great work, have a nice
holiday weekend!
جمعه 13 مرداد 1396 06:32 ب.ظ
Hello there! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room mate!

He always kept talking about this. I will forward this write-up to
him. Pretty sure he will have a good read.

Thanks for sharing!
شنبه 30 اردیبهشت 1396 04:08 ق.ظ
First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I'd
like to ask if you don't mind. I was interested to find out how
you center yourself and clear your thoughts
prior to writing. I've had trouble clearing my thoughts in getting
my thoughts out there. I truly do enjoy writing but it
just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?

Thanks!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 04:11 ب.ظ
Hi, just wanted to mention, I enjoyed this post.
It was inspiring. Keep on posting!
جمعه 25 فروردین 1396 06:55 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked
hard on. Any tips?
شنبه 19 فروردین 1396 10:23 ب.ظ
Hello my loved one! I want to say that this post is amazing, great written and include approximately
all significant infos. I would like to peer more posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :